Blogi

Onni Niemelä on aloittanut Skillion CTO:na

Onni Niemelä on aloittanut Skillion CTO:na, ja tuo teknisen osaamisensa vahvistamaan yrityksen tiimiä. Onnin yhtenä päävastuualueena on kehittää Skillion toimintaa datalähtöisesti. ”Olen innoissani päästessäni mukaan näin varhaisessa vaiheessa ja suunnittelemaan datan hyödyntämistä Skillion ja asiakkaidemme liiketoimintatarpeidemme näkökulmasta.

Data ja sen mahdollisuudet veivät mukanaan

Onnin kiinnostus dataan heräsi aikoinaan hänen opiskellessaan taloustiedettä Skotlannissa, missä opinnot painottuivat talouden mallintamiseen sekä tilastotieteisiin. Onni huomasi nopeasti, että data-analytiikka ja laajemmin data sekä koneoppiminen kiehtoivat häntä enemmän, ja taloustieteet vaihtuivat dataopintoihin National University of Singaporeen. ”Data ja koneoppiminen veivät jo opinnossa täysin mukanaan ja innostus on vuosien myötä vain kasvanut. Datan ja koneälyn avulla voimme käsitellä monimutkaisia ​​ongelmia, joita muuten olisi erittäin haastava ratkaista. Tämä taas mahdollistaa, että erilaiset innovaatiot syntyvät ja niiden määrä kasvaa.”

Datahuuman keskellä jalat kannattaa pitää maassa

Onni siirtyi Skillion CTO:ksi konsultointiyrityksen Lead Consultant -tehtävästä. Siinä sekä aikaisemmissa rooleissaan hän on päässyt auttamaan suomalaisia sekä kansainvälisiä yrityksiä erilaisten datastrategioiden ja -projektien kanssa. Datatarpeet vaihtelevat huomattavasti eri toimialoilla ja yrityksissä, mutta kaikkien organisaatioiden keskeinen painopiste tulisi olla liiketoiminnan ja strategian tarpeissa. ”Data tai tekoäly eivät ole itseisarvoja, vaan välineitä, joiden avulla ratkaistaan asioita. Data- ja tekoälyhälyn keskellä onkin tärkeää pitää jalat massa ja aloittaa aina tarvelähtöisesti.”, Onni summaa.

Onni näkee, että Suomessa yrityksillä ja organisaatioilla on vahvat lähtökohdat datan kehittämisessä. Täällä yritykset ja organisaatiot tunnustavat laajalti datan merkityksen liiketoiminnan kehittämisessä sekä kilpailukyvyssä. Myös datan vastuullisuuteen suhtaudutaan vakavasti, ja huomiota kiinnitetään siihen, miten dataa käytetään ja varastoidaan. Lisäksi datan kestävän kehityksen vaikutuksiin on aloitettu kiinnittämään enemmän huomiota. Onni kuitenkin korostaa, että yrityksille, erityisesti niille, jotka ovat vasta aloittamassa datan hyödyntämistä, mutta myös niille, jotka ovat edistyneemmässä vaiheessa, keskeinen tekijä on panostaa dataresursseihin. Ilman osaavia data-ammattilaisia datastrategiat ja -projektit jäävät sanoiksi paperilla ja puheiksi esityksissä, eikä todellista liiketoimintahyötyä synny.

Personoitu oppiminen tekoälyn avulla

Skilliossa Onnia innostaa datan integroiminen kaikkiin yrityksen ydinprosesseihin ja sen avulla toiminnan parantaminen. Tarve datan hyödyntämiselle on selkeä: ”Kun kerätään relevanttia dataa prosessien eri vaiheissa, se auttaa meitä parantamaan oppimista, rekrytointia ja työssä suoriutumista.” Onni pitää tekoälyn integroimista oppimiseen erityisen innostavana: ”Kouluttamisessa tekoäly mahdollistaa yksilöllisemmän opettamisen ja oppimisen. Se auttaa osallistujia saamaan personoidumpaa opettamista, varmistaen, että kaikki saavat omalle osaamistasolleen räätälöityä sisältöä ja tukea. Lisäksi se mahdollistaa oppimismenetelmien sovittamisen osallistujalle sopivimmiksi. Tekoäly tulee muuttamaan oppimista, ja tämä on innostavaa, sillä maailma ympärillämme muuttuu, ja oppimisen merkitys kaikilla, mutta vielä erityisesti IT-alalla, kasvaa. Haluamme olla eturintamassa käyttämässä ja kehittämässä tekoälyn tukemaa oppimista ja siten auttamaan yksilöitä ja yrityksiä.”

28.11.2023

Jaa artikkeli: