Blogi

Skillion Jane Seppälä kannustaa väitöskirjassaan yrityksiä ymmärtämään tekoälyn roolin strategian jalkauttamisessa

Kevään 2024 Data Engineer -koulutusohjelmastamme valmistuva Jane Seppälä väittelee toukokuussa Aalto-yliopistosta Tuotantotalouden laitokselta. Väitöskirja pureutuu vahvasti ajankohtaiseen sekä uraauurtavaan aiheeseen organisaatioiden algoritmisista järjestelmistä sekä niiden strategisista vaikutuksista.

Konsultista väitöskirjatutkijaksi

Janen matka väitöskirjatutkijaksi kulki työelämän kautta. Hän kertoo pitkään tienneensä, että tulee jossain vaiheessa tekemään väitöskirjan, mutta halusi ennen tätä kokemusta ”oikeasta elämästä” ja nähdä, millaisten ongelmien parissa yritykset todellisuudessa kamppailevat. Liikkeenjohdon konsultointi tarjosi tähän näköalapaikan. Vuonna 2019 koitti oikea hetki palata akateemiselle polulle ja aloittaa tutkimustyö.

Väitöskirjan aiheeksi Jane harkitsi koneoppimista, mutta halusi lopulta aiheen, jossa voisi yhdistää kiinnostuksensa teknologiaan ja liiketoimintaan, joita hän on onnistuneesti yhdistänyt aikaisemminkin niin diplomi-insinööritutkinnossaan kuin työssään IT- ja liikkeenjohdon konsulttina. Tekoäly oli jo 2019 ”kuuma” aihe, vaikkei vielä niin pinnalla kuin nykyään, ja lopulta väitöskirjan aiheeksi valikoituikin teknologiaa ja liiketoimintaa yhdistävä: Monimutkaisten algoritmisten järjestelmien rakentamisen ja käytön strateginen tärkeys.

Teknologian käytön vaikutus sen kehitykseen

Väitöskirja keskittyy algoritmien ja tekoälytyökalujen kehitykseen liiketoiminnan näkökulmasta sekä siihen, kuinka erilaiset datakäytännöt ovat olennainen osa strategista toimintaa. Käytännössä, saati tieteellisessä kirjallisuudessa, näitä näkökulmia pidetään harvemmin strategisina, mutta väitöskirja tukee näkemystä, jossa niitä tulisi käsitellä strategisesti merkittävinä.  

Janen mukaan on ongelmallista, kuinka teknologian kehitys ja sen käyttöönotto nähdään usein erillisinä prosesseina. Teknologian käyttö ja kehitys eivät ole erillisiä vaiheita, vaan niiden tulisi muodostaa jatkumo, erityisesti oppivia algoritmeja käytettäessä. Teknologia ei ole valmis, kun se otetaan käyttöön; päinvastoin sen käyttö on välttämätöntä sen kehitykselle. Käytön myötä myös teknologian suunta voi muuttua odottamattomalla tavalla ja antaa mahdollisuuden kehittää sitä uusiin suuntiin.

Strategian implementointi teknologian avulla

Väitöskirja nostaa myös teknologian roolia strategian käyttöönotossa. Yritysten tulisikin käyttää saatavilla olevaa dataa strategioidensa tukemiseen ja kehittämiseen. Strategiset päätökset tulisi myös sisällyttää työkaluihin ja ottaa huomioon niiden kehityksessä.

Parhaimmillaan työkalujen tulisi huomioida sekä operatiiviset että strategiset näkökulmat. Jane nostaa väitöskirjassaan esimerkin organisaatiosta, joka otti käyttöön valikoiman suunnittelutyökalun. Käytännössä työkalu ottaa suosituksissaan kantaa strategisesti merkittäviin kysymyksiin, kuten vastuullisuuteen tai asiakastyytyväisyyteen. Näitä työkalussa ei kuitenkaan huomioida strategisina päätöksinä vaan pikemminkin matemaattisena optimointina.  Strategiset päätökset tulisikin kvantifioida työkaluihin algoritmein, jotta yrityksen strategia jalkautuisi johdon haluamalla tavalla.

Väitöskirjatutkijasta Data Engineeriksi

Osittain myös väitöstutkimuksen kautta Jane ymmärsi datatyön roolin tärkeyden ja kasvavan halunsa työskennellä juuri datan ja liiketoiminnan rajapinnassa. Data engineerin rooli alkoi matkan varrella kiinnostaa entistä enemmän ja tämän vuoden alkupuolella Jane aloitti Skillion Data Engineer -koulutusohjelmassa ja valmistuu huhtikuun lopulla.

Jane kokee saaneensa hyvät eväät datauransa alkuun ja on innoissaan tulevasta: ”On ollut hienoa päästä tekemään käytännön harjoituksia, kuten ohjelmointia ja datainfrastruktuurin ja dataputkien rakentamista. Ja odotan, että pääsen käyttämään oppejani työelämässä”. Hänen unelmansa on olla mukana organisaatiossa, joka hyödyntää vahvaa dataosaamistaan ja rakentaa AI-pohjaisia tuotteita.

Jane toivoisikin, että yritykset viimeistään nyt ymmärtäisivät datan tärkeyden yhdistettynä liiketoimintaan, ja haluaa antaa tiivistetyt suositukset yrityksille datan ja tekoälyn hyödyntämisessä liiketoiminnassa.

Janen suositukset yrityksille:

  1. Yritysten olisi hyvä tunnistaa datan ja datakäytäntöjen kasvava rooli päätöksenteon tukena ja AI-työkalujen rakennuspalikoina.
  2. Yritysten olisi tärkeä ymmärtää, miten liiketoimintaprosessit tuottavat dataa ja miten datan laatuun voi vaikuttaa prosesseja parantamalla.
  3. Algoritmisten työkalujen rakentamisessa kannattaisi panostaa sellaisiin osaajiin, joilla on sekä liiketoiminta- että teknistä osaamista.
  4. Yritysten tulisi varmistaa, että kaikilla organisaatiossa toimivilla on ymmärrys, miksi laadukas data on tärkeää sekä perustiedot datan hyödyntämisestä.
  5. Yritysten olisi hyvä kiinnittää erityistä huomiota algoritmisten työkalujen strategiseen rooliin yrityksen strategian jalkauttajana.

Me Skilliolla onnittelemme Janea upeasta urakasta ja toivotamme onnea väitöstilaisuuteen! Olemme hurjan ylpeitä hänestä ja saavutuksistansa!

24.4.2024

Jaa artikkeli: